7 sep, 2016

Onderzoek Progress: 93% FMCG-leveranciers ervaart druk om digitale transformatie te omarmen


Rotterdam, 6 september 2016 – Progress (NASDAQ:PRGS) heeft de laatste resultaten bekend gemaakt van het recente onderzoek op het gebied van digitale transformatie binnen de Fast Moving Consumer Goods (FMCG)-markt. In samenwerking met onderzoeksbureau Loudhouse Ltd zijn begin 2016 wereldwijd IT- en marketing-beslissers ondervraagd naar het belang van digitale transformatie voor hun organisatie.   

Digitale technologieën veranderen zowel de eisen die consumenten stellen en de dynamiek van concurrentie in de sector voor consumentengoederen. Dit verandert de manier waarop consumenten aankopen doen en hoe zij producten selecteren. Hoewel veel leveranciers van Fast Moving Consumer Goods digitale transformatie cruciaal vinden, blijft hun strategie, planning en implementatie nog achter.

In staat van ontkenning

Van de respondenten geeft 60% toe dat hun organisatie de kop in het zand steekt als het gaat om digitaal te transformeren. 93% van de ondervraagden denkt minder dan twee jaar de tijd te hebben om grote veranderingen door te voeren voordat zij als bedrijf, financieel of competitief, schade oplopen. 33% heeft momenteel geen helder geformuleerde digitale strategie. 53% van deze groep weet wel dat dit belangrijk is, maar heeft nog geen actie ondernomen. 49% geeft toe dat zij het lastig vinden om verder te kijken dan enkele maanden.

Uitdagingen van digitale transformatie

Terwijl respondenten hun zorgen uiten over zaken als de uitvoerbaarheid en het draagvlak onder leidinggevenden, zijn velen ook overtuigd dat zij de juiste tools en technologie in huis hebben om aan de slag te gaan (55-60%). De ondervraagden reageerden als volgt toen hen gevraagd werd naar de grootste uitdagingen:

 

  • 52% ziet digitale transformatie als een uitdaging waar veel tijd voor nodig is
  • 66% is van mening dat IT en marketing niet goed op elkaar zijn afgestemd om een digitale transformatie-strategie in de praktijk te brengen
  • 64% vindt het lastig om het steeds weer veranderende digitale landschap bij te houden
  • 27% vindt dat het ownership voor digitale initiatieven bij marketing moet liggen met ondersteuning van IT; 38% denkt dat IT hier volledig verantwoordelijk voor zou moeten zijn en 32% is van mening dat IT dit moet leiden met ondersteuning van marketing. Toch is 64% van de respondenten van mening dat het budget beheerd moet worden door IT. Deze uiteenlopende opvattingen geven aan dat er momenteel nog geen duidelijke ownership is bij digitale activiteiten.  

 

Volgens de respondenten van het onderzoek zijn de drie grootste barrières voor digitale transformatie de afhankelijkheid van IT-teams om de strategie te realiseren (69%), gebrek aan leiderschap bij het definiëren van een digitale transformatie strategie (67%) en het ontbreken van de vaardigheden om de strategie uit te voeren (64%). Bovendien zien respondenten CMO’s (53%) en CEO’s (51%) als de belangrijkste pleitbezorgers voor digitale transformatie. Daarentegen denkt respectievelijk 43% en 50% dat CMO’s en CEO’s het meest terughoudend zijn en nog overtuigd moeten worden.

Wat komt eraan?      

FMCG-organisaties erkennen het belang van digitale transformatie en 96% heeft plannen om binnen een jaar actie te ondernemen. Alle respondenten zien het verbeteren van de klantervaring als prioriteit. Actieplannen richten zich onder andere op snelheid en reactiesnelheid (56%), veiligheid en security (51%), en consistentie van alle kanalen (51%). Cruciale technologieën bij deze initiatieven zijn: mobiel (62%), analytics (58%), dataconnectiviteit (45%), e-commerce (40%), business governance rules (36%), WCM (31%) en Cloud/Paas (29%).     

“De FMCG-sector is zeer competitief. Deze bedrijven zijn meestal ook de early adopters van innovatie, omdat zij voorop moeten blijven lopen op concurrenten en hun kosten verlagen”, stelt Mark Troester, Vice President, Solutions Marketing bij Progress. “Digitale transformatie is cruciaal voor hun toekomstig succes en daarom werken we met vele bekende merken samen om de beste strategie te bepalen en de technologie te implementeren die zorgt voor het maximale resultaat.”

Het volledige rapport, dat zich richt op diverse sectoren en bedrijven van het MKB tot globale organisaties, kan op deze website worden gedownload: https://www.progress.nl/campaigns/digital-transformation/rapport-digitale-bedrijfsvoering---de-stand-van-zaken

Share this press release: